Feministische beurs trekt achtduizend man

AMSTERDAM, 30 JUNI. De Internationale Feministische Boekenbeurs, die van 24 tot 28 juni in Amsterdam is gehouden, heeft bijna achtduizend bezoekers getrokken. De organisatie van de beurs spreekt van “een groot succes”.

De kosten voor de boekenbeurs werden op 1,3 miljoen gulden geraamd. Dertig procent van dat bedrag moest uit publieksgelden en standverhuur worden gefinancierd. Volgens beursmedewerkster U. Kiekens is de begroting nu “zo goed als sluitend”.

“Bovendien zijn we er goed in geslaagd het vrouwenboek onder de aandacht te brengen,” aldus Kiekens. “We hebben geweldig veel aandacht in de pers gekregen.”

Als enig minpunt noemt zij de geringe interesse voor de twee vakdagen. “Blijkbaar hebben veel professionals toch gedacht: 'zo'n feministische boekenbeurs, daar staan alleen maar feministische uitgeverijen'. Dat is jammer, vooral omdat er dit jaar voor het eerst ook een groot aantal algemene uitgeverijen aan de beurs deelnam.”

Voor de Feministische Boekenbeurs werden honderdtachtig auteurs uit alle delen van de wereld uitgenodigd. Slechts vijftien auteurs lieten afweten. Van die afmeldingen waren er volgens de organisatie “vijf bekend en tien minder bekend”.

De sfeer tijdens de drie publieksdagen vond Kiekens “enthousiasmerend”. Alleen de discussie over de toekomst van het feminisme gaf op de slotavond nog aanleiding tot een opstootje. Het debat trok onverwacht veel publiek. In de overvolle ruimte scandeerden een groep dames dat alle heren de zaal moesten verlaten. Het betrof hier immers een feministische boekenbeurs? Kiekens: “Tja, we hadden van te voren nadrukkelijk gesteld dat alle festiviteiten ook voor mannen toegankelijk zouden zijn. Toen moest iedereen dus nog maar een beetje opschuiven.”