Deelnemingen drukken winst KLM omlaag

AMSTELVEEN, 30 JUNI. Aanhoudende verliezen op de strategische deelnemingen van de KLM hebben het bedrijfsresultaat van de luchtvaartmaatschappij over de eerste drie maanden (april tot en met juni) van het lopende boekjaar sterk gedrukt.

Dit heeft president-directeur P. Bouw van de KLM vanmorgen bij de presentatie van het jaarverslag bekendgemaakt.

“Het bedrijfsresultaat over het eerste kwartaal is positief maar zal voor een zeer groot deel worden weggevaagd door de verliezen bij de deelnemingen”, aldus Bouw vanochtend. Bouw voegde er aan toe dat KLM een moeilijk jaar tegemoet gaat. “Wij zijn niet zonder zorgen, zeker niet”, zei de topman.

De resultaten van enkele van de buitenlandse luchtvaartmaatschappijen waarin de KLM een belang heeft, vormden ook in het boekjaar 1991-'92 de achilleshiel van het bedrijf. Grote verliezen bij de deelnemingen zorgden ervoor dat het totaalresultaat van de KLM over het afgelopen boekjaar, ondanks een flink herstel in het resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening, op een bescheiden winst van 125 miljoen gulden uitkwam. De pijn bij de deelnemingen is voor het grootste deel afkomstig van het Franse Air Littoral, waarin de KLM een belang heeft van 35 procent, en het Amerikaanse Northwest Airlines, waarin de KLM voor 20 procent participeert.

Bouw noemde het resultaat bij deze deelnemingen “slecht tot soms zeer slecht” en zei dat een belangrijk deel van de oorzaken daarvoor “buiten de invloedssfeer van de KLM ligt”.

De KLM is van plan op korte termijn actie te ondernemen om de resultaten bij de deelnemingen waar mogelijk positief te beïnvloeden. Bouw kondigde aan dat bij Northwest Airlines binnenkort een kostenbesparingsprogramma zal worden ingevoerd dat gelijk is aan het programma "Concurrerend kostenniveau' dat vorig jaar bij de KLM zelf van start ging en dat grote besparingen opleverde. Daarnaast zal de marketing en distributie bij Northwest worden geherstructureerd.

Bij Air Littoral is de KLM al bezig met een totale herstructurering. Volgens Bouw moet de Franse luchtvaartmaatschappij over twee jaar “minimaal break-even draaien”. De KLM zal dan bekijken of de deelneming interessant genoeg blijft. “Want je kunt natuurlijk met dit soort grappen niet eindeloos doorgaan”, aldus Bouw. De KLM-president zei niet te verwachten dat de resultaten van de activiteiten in Europa onder druk komen te staan door een tarievenoorlog. “De basis voor de tarieven zijn de kosten en dat gegeven verandert in 1993 niet”.