Credo

Rooms-katholieken kunnen sinds kort beschikken over een Credocard. Daar staat op dat ze katholiek zijn, dat bij een naderende dood een priester moet worden gewaarschuwd om hen de laatste Heilige Sacramenten toe te dienen en dat ze zich tegen actieve euthanasie in stervensgevaar verklaren.

Het is een initiatief van het Katholiek Nieuwsblad en een van de eerste exemplaren werd eind verleden week aangeboden aan bisschop J. ter Schure van Den Bosch, die zei er zeer verguld mee te zijn. De projectleidster van de Credocard spreekt van “een heel speciale boodschap op plastic”, zo viel in het Brabants Dagblad te lezen.

Merkwaardig is dat op de kaart staat dat men tegen actieve euthanasie is, dat is ook bij de wet immers nog steeds verboden, maar volgens de projectleidster is het respect voor het leven in deze dagen geen vanzelfsprekendheid meer. De kaart kost ƒ 7,50, maar lezers van het Katholiek Nieuwsblad krijgen ƒ 2,50 korting.

De Credocard geeft geen garantie dat men het Rijk der Hemelen ongestoord kan binnengaan. Er zijn geen gegevens bekend dat de poorten van de hemel tegenwoordig voorzien zijn van een gleuf, zoals men die wel kent van een giromaat of in gebouwen, waarin men zijn kaart kan steken zodat er geld uit de muur komt dan wel de deur elektronisch wordt ontsloten. Men zal dus waarschijnlijk nog altijd door de Heilige Petrus gescreend worden alvorens men de Eeuwige Zaligheid mag binnengaan. Dat is maar een geluk, want anders zou deze man, van wie wordt verondersteld dat hij de sleutels heeft van het Koninkrijk, overbodig worden en de stroom grappen, die over hem als hemelbewaarder de ronde doen, jammerlijk opdrogen.

De Credocard, zo zei de projectleidster, mag ook niet worden gezien als een creditcard. Dat betekent met zoveel woorden dat het dragen van de kaart niet de garantie geeft dat men eeuwig krediet krijgt voor de zonden, die men tijdens zijn leven heeft begaan. Biechtstoelen met een absolverings- en penitentiegleuf waarin men de kaart kan stoppen - dat is anders dan de toestand aan de Hemelpoort wél te controleren - zijn er op het aardse nog niet gesignaleerd.