Cel voor verdachten vermogensdelicten

DEN HAAG, 30 JUNI. Ook verdachten van vermogensdelicten als diefstal en diefstal met bedreiging moeten in voorlopige hechtenis kunnen worden genomen.

Dat adviseert de commissie-Moons voor herijking van het Wetboek van Strafvordering. De huidige eis voor voorlopige hechtenis voor dergelijke vermogensdelicten is dat er gevaar voor herhaling bestaat op het plegen van een strafbaar feit waarop zes jaar staat. Op de bedoelde vermogensdelicten staat slechts vier jaar. Als nieuwe voorwaarden wil de commissie stellen dat de verdachte binnen vijf jaar vóór het gepleegde strafbare feit onherroepelijk veroordeeld is voor zo'n zelfde delict en dat er een kans op herhaling is.