VEILING

De kunstveiling die gisteren ten bate van het ANC in de Amsterdamse Brakke Grond werd gehouden, is teleurstellend verlopen.

Van de doeken die veertig bekende kunstenaars - onder wie Len Munnik, Opland en Jan Koperdraat - belangeloos ter beschikking hadden gesteld, werden er slechts zeven verkocht. De totale opbrengst bedroeg slechts vijfduizend gulden. De Algemene Spaarbank Nederland was met zes aankopen de belangrijkste klant op de veiling. Het geld is bestemd voor het ANC in de zwarte woonwijk Alexandra. Het organiserende Komitee Zuidelijk Afrika weet de geringe belangstelling deels aan het grote formaat van veel van de schilderijen.