Rabbani neemt bewind over in Afghanistan

KABUL, 29 JUNI. De voormalige guerrilla-leider prof. Burhanuddin Rabbani is gisteren in Kabul ingehuldigd als de nieuwe president van Afghanistan. De 50-jarige islamitische theoloog volgt Sibghatullah Mojadidi op en is de tweede interim-president sinds de val van het communistische bewind in april.

De machtsoverdracht vloeit voort uit het akkoord dat de rivaliserende mujahedeen-groepen afgelopen april in het Pakistaanse Peshawar sloten om te zorgen voor de vreedzame overgang naar een islamitische staat. Dat akkoord voorzag in een ambtstermijn van twee maanden voor Mojadidi.

Toen Mojadidi afgelopen week probeerde de akkoorden van Peshawar naast zich neer te leggen en aan te blijven als president, daarbij gesteund door shi'itische guerrillastrijders, kwam het tot gevechten in Kabul met mujahedeen-strijders van de Jamiat-i-Islami van minister van defensie Ahmed Shah Massoud. Ook dreigde de fundamentalistische guerrilla-leider Gulbuddin Hekmatyar met een aanval op Kabul als Mojadidi niet zou terugtreden. Deze dreiging en de gevechten, waarbij twintig doden vielen, waren volgens politieke waarnemers aanleiding voor Mojadidi om zijn ambt toch ter beschikking te stellen.

Rabbani is, volgens de akkoorden van Peshawar, benoemd voor vier maanden. Deze periode kan met toestemming van het overgangsbewind worden verlengd tot één jaar. Er is nog geen tijdschema opgesteld voor het houden van vrije verkiezingen.

Hekmatyar heeft aangekondigd dat zijn plaatsvervanger, Ustad Fareed, binnen een week zijn zetel als premier in de regering van president Rabbani zal innemen. Hekmatyar had de overgangsregering geboycot zolang die onder leiding stond van Mojadidi.

Rabbani behoort - net als Massoud - tot de Perzisch sprekende Tadzjiekse minderheid in het noorden van Afghanistan. Hij gaf in de jaren zeventig les in islamitische theologie aan de universiteit van Kabul en hielp de clandestiene oppositie organiseren tegen koning Zaher Shah wiens beleid hij te "Moskou-vriendelijk' vond. In zijn Jamiat-i-Islami slaagde hij erin Tadzjieken en sommige Pashto sprekende Pathanen, die de etnische meerderheid vormen in Afghanistan, te verenigen in de strijd tegen het communistische bewind. Een aantal facties splitsten zich af van zijn Jamiat omdat zij Rabbani te gematigd vonden en hij een voorkeur heeft voor lange-termijn strategieën. Deze eigenschappen maken hem volgens waarnemers tot een geschikt persoon om leiding te geven aan een vreedzaam proces dat uiteindelijk tot verkiezingen moet leiden. (Reuter, AP, UPI)