Queen L niet op dreef met onervaren pikeur

WASSENAAR, 29 JUNI. De ongelukkigste man op Duindigt was na afloop van de Grote Prijs der Lage Landen Reijo Liljendahl, de rijder van de grote favoriet Queen L. De Zweed had van zijn baas, Europa's leidende pikeur Stig Johansson, voor één keer de kans gekregen om de ster van de stal te rijden en wist dat alleen winst als een acceptabele verrichting beschouwd zou worden. Liljendahl werd echter afgescheept met een vijfde plaats, na een parcours waaruit de onervarenheid van de rijder duidelijk viel af te lezen.

Zelf zag Liljendahl dat anders. “Queen L was twee klassen minder dan normaal”, zei hij toen hij eenmaal zijn gevoelens weer onder woorden kon brengen, “ze had op het laatste stuk dertig meter moeten weglopen van Lucky Tilly. Bij de warming up was zij nog uitstekend en dat zij in het begin achterstand opliep, is voor haar niets bijzonders. Zelfs bij de laatste bocht, toen zij op één lijn lag met Lucky Tilly en IJzeren Hein, was haar positie nog uitstekend. Maar plotseling was zij niet meer vooruit te branden.”

Hoofdschuddend over zoveel pech mocht hij zich vervolgens melden bij het draverijcomité, dat hem meedeelde dat zijn krappe sturen in de laatste bocht gezorgd had voor een botsing tussen twee concurrenten en dat hij werd teruggezet naar de achtste plaats. Zodat hij aan zijn met veel spanning tegemoet geziene buitenlandse trip, dank zij een forse boete, een negatief saldo overhield.

De winnende pikeur Torbjörn Jansson was grif bereid om toe te geven dat zijn Lucky Tilly normaal tegen Queen L weinig kans zou hebben gehad. “Ik heb het hele rechte stuk mijn oren gespitst en verwachtte niets anders dan dat ik het geroffel van Queen L achter me zou horen, maar ik heb steeds alleen maar Incredible Crafts achter mij aan gehad en ik wist dat ik die kon hebben.” Jansson was over zijn start niet te spreken. “Lucky Tilly is een slow starter, maar ik had nummer één en dan moet je je niet laten wegdrukken”, zei hij. Maar doordat het tempo onderweg niet al te hoog lag, had hij halverwege met een spectaculaire tussensprint zijn positie kunnen verbeteren. Lucky Tilly verdiende met zijn overwinning een ton.

Aan Nederlandse kant was IJzeren Hein lang in beeld, maar in de slotfase zakte hij vermoeid terug. Incredible Crafts hield echter de tweede plaats stevig vast en behaalde daarmee het beste resultaat uit zijn carrière. Zijn eigenaren kochten hem toen hij een jaar oud was op een Amerikaanse verkoping voor een weggeefprijs van rond drieduizend gulden. Incredible Crafts verdiende in de Lage Lnden een halve ton en bracht daarmee zijn totale verdienste op 411.000 gulden.

Grift vond achteraf dat hij met zijn offensief tegen Lucky Tilly beter nog wat langer had kunnen wachten om er een echte verrassingsaanval van te maken, maar realiseerde zich ook wel dat hoe dan ook een tweede plaats vermoedelijk het hoogst haalbare was geweest. “Ik ben dus dik tevreden”, zei hij en dat werd nauwelijks getemperd door het feit dat hij bestraft werd voor de al te energieke manier waarop hij zijn paard in de slotfase aanmoedigde.

    • John Brandsen