PvdA is tegen inkomenseis bij gezinshereniging

DEN HAAG, 29 JUNI. De PvdA keert zich tegen het voorstel van het CDA om een inkomenstoets te hanteren bij gezinshereniging van allochtonen.

PvdA-fractieleider M. Wöltgens heeft zich verbaasd over het voorstel van het CDA om door het stellen van een inkomenstoets de gezinshereniging van migranten aan banden te leggen, zo zei hij voor de VARA-radio dit weekeinde. “Uitgerekend een "gezinspartij', die in Nederland het gezin voorop stelt, gaat voor buitenlanders opeens heel andere eisen toepassen en maakt de gezinshereniging min of meer onmogelijk. Ik vind een inkomenseis - het spijt me zeer - een heel rare methode”.

CDA-fractieleider Brinkman lanceerde het plan vorige week in een spreekbeurt te Poeldijk. Hij vindt dat een in Nederland verblijvende allochtoon alleen zijn gezinsleden naar Nederland mag laten overkomen als hij een vaste baan heeft en een regelmatig arbeidspatroon. Bovendien moet de allochtoon vijf jaar legaal in Nederland wonen en mogen de kinderen niet ouder zijn dan 18 jaar. Het CDA wil de minimale leeftijd voor gezinshereniging van 18 naar 25 jaar verhogen. Jaarlijks komen er circa 45.000 migranten via gezinshereniging naar Nederland, van wie de meesten een beroep doen op sociale uitkeringen, met name de bijstandswet.

Wöltgens vindt het plan van het CDA discriminerend. “We mogen best zeggen: Nederland is geen immigratieland. Maar stel dat een Nederlander iemand in het buitenland tegen het lijf loopt, dan moeten we toch geen inkomenseisen gaan stellen met de vraag of die mensen samen in Nederland kunnen wonen. Ik moet eerlijk zeggen: ik zie er helemaal niets in”.

Overigens heeft het kabinet eind vorig jaar ingestemd met de conclusies van een interdepartementale werkgroep die voorstelde gezinshereniging via een algemene inkomenstoets aan banden te leggen. De ministerraad laat nu verder onderzoeken hoe zo'n inkomenseis vormgegeven zou moeten worden. Voor migranten die op basis van een verblijfsvergunning in Nederland wonen bestaat al een inkomenseis wanneer zij in het kader van gezinshereniging of gezinsvorming mensen willen laten overkomen. Staatssecretaris Kosto (justitie) wil een onverkorte inkomenseis voor alle ingezetenen in Nederland. De ideeën van Brinkman betekenen een verdere aanscherping omdat hij ook het arbeidsverleden van de betrokkene bij de afweging wil betrekken.