Nordholt: niet alleen mariniers veroordelen

AMSTERDAM, 29 JUNI. De Amsterdamse hoofdcommissaris van politie, E. Nordholt, vindt dat de reacties vanuit de politiek op de actie van honderd mariniers tegen een groep verslaafden in Rotterdam, vorige week, te veel gericht zijn geweest op veroordeling van de mariniers.

Volgens de commissaris is het zinloos de actie van de Rotterdamse mariniers af te keuren. Hij vindt het belangrijker te constateren dat de mariniers een signaal uit de samenleving hebben gegeven. Bestuurders en politici zouden beter moeten luisteren naar de signalen uit de samenleving als het gaat om drugoverlast. Hij is van mening dat de reacties “behoorlijk ver van de werkelijkheid” afstaan. Ook in Amsterdam komt het steeds vaker voor dat burgers het recht in eigen hand nemen, aldus Nordholt gistermiddag in het NOS-programma Het Capitool. “In Amsterdam komen we duizend politieagenten te kort”, rekende hij voor.

Volgens hoofdcommissaris R.H. Hessing van de politie in Rotterdam moet er een "Delta-achtig' plan worden opgesteld om de overlast van drugverslaafden in de Randstad aan te pakken. De oplossing van het probleem ligt niet alleen bij de politie. Volgens hem kunnen de gevoelens van onveiligheid onder burgers alleen worden doorbroken door een brede aanpak, die begint met het bieden van een perspectief voor achterstandsgroepen. Hessing vindt verder dat de "verloedering' in de wijken moet worden aangepakt. Het cellentekort in de grote steden draagt volgens Hessing bij aan een verwijdering tussen burgers enerzijds en politie en justitie anderzijds.

Hessing is voorstander van een “vorm van gedwongen afkicken” voor verslaafden die zijn veroordeeld, om te voorkomen dat zij na het uitzitten van hun straf terugkeren in het criminele milieu.