Nieuw kabinet in Italië zonder post Andreotti

ROME, 29 JUNI. Na bijna drie maanden politieke impasse heeft Italië een nieuw kabinet. De socialist Giuliano Amato heeft gisteren zijn ministersploeg gepresenteerd, met een aantal niet-politici en een verminderd aantal ministersposten.

De politieke basis van het nieuwe kabinet is de vierpartijencoalitie waarop ook het voorgaande kabinet-Andreotti steunde, maar het aantreden van Amato betekent een paar wezenlijke vernieuwingen. Zo ontbreekt een groot deel van de oude garde van de christen-democratische partij, ex-premier Giulio Andreotti voorop.

Andreotti was getipt voor Buitenlandse Zaken, maar die post gaat naar zijn partijgenoot Vincenzo Scotti. Scotti wordt op Binnenlandse Zaken opgevolgd door de christen-democraat Nicola Mancino. Het aanblijven van de socialist Claudio Martelli op Justitie wordt gezien als een teken dat het nieuwe kabinet het offensief tegen de mafia dat vorige maand na de moord op mafia-bestrijder Giovanni Falcone is begonnen, wil voortzetten.

Amato, zelf ex-minister van schatkist, heeft een zwaar accent gegeven aan de economische sector, na zijn belofte om aan de terugdringing van het begrotingstekort de hoogste prioriteit te geven. De afgelopen weken is de lire onder druk komen te staan wegens scepsis in financiële kringen over de politieke bereidheid tot maatregelen tegen het tekort, dat de deelname van Italië aan de Economische en Monetaire Unie (EMU) in gevaar brengt.

De nieuwe minister van schatkist wordt Piero Barucci, de partijloze directeur van Credito Italiano, een van Italiës grootste banken. Barucci wordt hiermee de belangrijkste controleur van de overheidsuitgaven. Het financiële trio wordt voltooid met de christen-democraat Giovanni Goria (ex-minister van financiën en van landbouw) op Financiën (verantwoordelijk voor belastinginning) en de socialist Franco Reviglio (ex-manager van de staatsholding ENI) die als minister van begroting toezicht moet houden op het evenwicht tussen uitgaven en inkomsten.

Het aantal ministersposten is teruggebracht van dertig naar 24. Na een nieuwe regel van de christen-democratische partij dat de functie van minister niet verenigbaar is met die van parlementslid, koos een aantal christen-democratische kandidaat-ministers voor de zekerheid van de zetel in Kamer of Senaat, boven het onzekere lot van minister.

Amato heeft gisteren bijna drie uur overlegd met president Oscar Luigi Scalfaro over zijn lijst van ministers. Scalfaro had duidelijk gemaakt dat hij gebruik wilde maken van zijn grondwettelijke recht om ministers te benoemen op voordracht van de formateur, wat in de praktijk heeft betekend dat een aantal gegadigden is tegengehouden door Scalfaro. Amato wilde na zijn gesprek met Scalfaro niet ingaan op de details, maar zei alleen dat hij had geprobeerd alternatieven te zoeken voor ministers die al langer dan vijf jaar aan de macht waren.

    • Marc Leijendekker