Mariniers (3)

In de lawine van verontwaardiging over het (inderdaad laakbare) optreden van de mariniers ontbrak een wezenlijk element dat door de landelijke en gemeentelijke politici niet is genoemd.

Het soms hinderlijke of agressieve optreden van drugsverslaafden wordt eigenlijk door niemand betwist en is ook niet van vandaag of gisteren. De verdraagzaamheid van de regelmatige passant wordt daarmee op de proef gesteld. Het antwoord hierop van het openbaar ministerie en politie is niet toereikend gebleken, zo illustreert helaas deze actie. Het rechtsbeginsel van een verbod op eigenrichting berust uiteindelijk op de plicht van de overheid om het monopolie dat zij voor justitieel/politieel optreden heeft, ook toereikend en effectief te gebruiken. Laat zij dit na, dan mag zij niet verbaasd zijn indien geleidelijk (op de desbetreffende deelterreinen) de rek uit de tolerantie verdwijnt. Een fundamentele discussie over de grenzen van acceptatie van het drugsprobleem, die moet leiden tot een voor de burgers aanvaardbare oplossing, is opnieuw actueel geworden.

    • Mr. F.V.B.M. Mutsaerts