Mariniers (1)

Groot was de verontwaardiging van de politiek over de actie van de mariniers tegen drugsverslaafden op het Centraal Station in Rotterdam.

Vergeten werd gemakshalve dat regering en parlement zelf de afgelopen twintig jaar een falend beleid inzake openbare orde en veiligheid hebben gevoerd. Te lang heeft in dit land een klimaat bestaan waarin verslaafden en ander devianten alleen rechten werden toegekend zonder daar plichten voor terug te vragen. Deze onbalans wordt door de burger als onrechtvaardig ervaren, omdat hij of zij zich wel aan de burgerplichten houdt.

Respectvolle omgang met deviante medeburgers vergt dat hun in ruil voor rechten ook plichten worden gevraagd. Zo hebben drugsverslaafden recht op een behandeling, maar dan wel een behandeling waarbij resultaten worden geboekt en waarbij zij de samenleving een wederdienst bewijzen door bijvoorbeeld openbare werken te verrichten waar de gemeente geen middelen voor heeft. Een productieve afkickende drugsverslaafde zal bovendien eerder zijn zelfrespect herwinnen dan een verslaafde die de hele dag doelloos rondhangt en soms passanten ongevraagd lastig valt.

    • N.W. Poelijoe