Le Figaro

Mitterrand heeft met allure het moment aangegrepen en er munt uit geslagen. Midden in een burgeroorlog is hij er niet voor teruggedeinsd bommen en kogels te trotseren.

(...) Wat een paradox! Deze meesterlijke zet zal zwaar meetellen ten gunste van ratificatie (van het Verdrag van Maastricht), maar levert tegelijkertijd een argument om niet te ratificeren. Afhankelijk zijn van elf Europese partners, en binnenkort vijftien of twintig, betekent zich tot machteloosheid veroordelen. Overleggen om tot een gemeenschappelijke opvatting te komen? Uitstekend. Maar om een besluit te nemen en uit te voeren is het beter je handen vrij te houden. Diplomatieke actie vereist een krachtige wil, duidelijk initiatief, geheime voorbereiding en een luide en duidelijke verkondiging van de boodschap. Een krachtige regering aan het hoofd van een grote natie kan al deze voorwaarden bundelen, maar in een multinationale organisatie vallen ze uiteen.