Kamer met reces, strijd begint

Vlak voor het zomerreces krijgt de Tweede Kamer iets van een gezin dat in de nacht in paniek de vakantiekoffers staat te pakken.

De Kamer vergaderde vorige week avond aan avond tot soms (zeer) diep in de nacht, om ten minste de belangrijkste wetsontwerpen nog behandeld te hebben. Wie nog een debat wilde, moest smeken om meer dan twee minuten spreektijd. Een baaierd van onderwerpen, van de aardbeving in Limburg tot de voorjaarsnota, moest ijlings de revue passeren. Op de laatste dag liep tot schrik van iedereen het "vijfminutendebatje' met staatssecretaris Simons uit tot een marathon van zes uur.

Om half drie 's nachts mochten de Kamerleden met vakantie. De koffers waren gepakt, maar velen stonden nog tijden verdwaasd in de wandelgang en in de koffiekamer af te kicken van een soort collectieve bewustzijnsvernauwing.

Bij sommigen kon men zelfs enige spijt zien dat ze nu met vakantie moesten. Wie zal de eerste zijn die in de komende weken een bijzondere gebeurtenis aangrijpt om aan te dringen op onderbreking van het reces; elk jaar is er wel iemand. “Na twee jaren weer een zomer zonder oorlog”, zei de CDA'er Mateman. “Hoewel, als je naar Joegoslavië en het GOS kijkt, ben ik misschien te optimistisch”, voegde hij er snel aan toe.

Ironisch genoeg beginnen juist morgen de belangrijkste onderhandelingen van het jaar: het kabinet moet de begroting voor 1993 in elkaar zetten. Deze en volgende week vergaderen de ministers iedere dag aan de andere kant van het Binnenhof, in de Trêveszaal. In het nieuwe Kamergebouw houden financiële woordvoerders en fractievoorzitters - uiteraard alleen van de beide regeringspartners - de wacht totdat ze naar het torentje worden geroepen voor overleg over zaken als taakstellende onderuitputting op grond van posterioriteitenlijstjes, of gewoon voor een fikse ruzie tussen CDA en PvdA over de inkomensverdeling. (HS)

    • Cees Banning