Het echte werk gaat nu beginnen

In Drees' tijd waren de recessen vooral nog bedoeld om de Kamerleden de kans te geven weer eens wat aan hun andere baantjes te doen, die ze in grote overmaat bezaten.

Wie nu tegen een willekeurige parlementariër begint over het reces, krijgt eerder de indruk dat pas dan het echte werk van volksvertegenwoordiger begint.

Een uiterst willekeurige steekproef. Het CDA-Kamerlid Van Leijenhorst: “We zijn in de dagelijkse gang van zaken te veel verambtelijkt. Je komt 's avonds moe thuis, maar je vraagt je af: wat heb ik de hele dag eigenlijk gedaan? We komen te weinig onder de mensen. Daarvoor gebruiken we dus maar het reces.” De VVD'er Dees: “Pas in het reces kom ik toe aan bestudering van fundamentele zaken. De euthanasiekwestie en de RSV-enquête heb ik allemaal moeten voorbereiden tijdens recesperiodes.” Of neem het D66-Kamerlid Kohnstamm: “Het reces is eigenlijk ontzettend kort! We vergaderen veel en veel te veel. Wanneer moeten wij mensen ontmoeten? We hebben nooit tijd door al dat vergadergedoe. En in de zomer, in ons reces, zijn de Nederlanders weer op vakantie. We zouden beter het hele jaar door meer tijd kunnen nemen om het land in te gaan.” (HS)

    • Cees Banning