Europarlement: slechte kerncentrales afbreken

ROTTERDAM, 29 JUNI. Het Internationaal centrum voor wetenschap en technologie in Moskou dat waarschijnlijk nog dit jaar wordt opgericht, moet als eerste prioriteit de ontmanteling van de oudste en meest onveilige kerncentrales in Oost-Europa ter hand nemen.

Dit staat in een advies dat de Nederlandse Europarlementariër Jessica Larive (VVD) namens het Europees Parlement in Straatsburg heeft uitgebracht aan de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EG.

Het Europees Parlement wil dat het centrum in Moskou, dat werk moet bieden aan de kerngeleerden van de voormalige Sovjet-Unie, zo snel mogelijk met zijn werk begint. De Europese Gemeenschap, de Verenigde Staten, Japan en de Russische Federatie betalen het centrum. Met 20 miljoen Ecu (50 miljoen gulden) levert de EG de grootste bijdrage. Van groot belang is dat het centrum zo snel mogelijk zijn deuren opent, ook voor Nederland, “omdat deze tijdbom zich in onze achtertuin bevindt”, aldus Larive. Door toekenning van beurzen kunnen Russische wetenschappers naar Nederland worden gehaald en kan Nederlandse expertise worden gebruikt voor projecten die door het centrum in Moskou worden geselecteerd.

Voorkomen moet worden, aldus het ontwerp-verslag van Larive aan de Europese Commissie dat vandaag is gepresenteerd, dat de hoog opgeleide kerngeleerden in de GOS-landen en de experts op het gebied van chemische en biologische wapens en rakettechnologie hun heil zoeken als "nucleaire huurlingen' in "verdachte landen' die aan de vervaardiging van atoomwapens werken.

De kerngeleerden die in het wetenschappelijk centrum worden aangesteld, zouden ook moeten adviseren bij de aanpassing van de modernere Russische kerncentrales aan Westerse veiligheidsnormen. Andere prioriteiten die het Europarlement wil, zijn de ontmanteling en vernietiging van chemische-, biologische- en kernwapens en het veilig beheer en opslag van kernafval. Verder zou het centrum moeten zorgen voor een betere veiligheidscultuur voor de kerncentrales in Oost-Europa door de opleidingen voor het personeel naar een hoger niveau te brengen. Ook kunnen de kerngeleerden bijdragen aan een programma voor energiebesparing en verbetering van het milieubeleid in de GOS-landen.

Volgens het verslag-Larive moet er zo snel mogelijk een regeling komen voor de intellectuele eigendom van de Russische kerntechnologie, om te voorkomen dat Japan de vrije beschikking zou krijgen over projectresultaten die mede door de EG worden gefinancierd.