Dire Straits of Budget Blues?

Een meer technisch probleem werd ook nog net voor het zomerreces opgelost, althans gedefinieerd, door de vasthoudenheid van het Kamerlid Wilbert Willems van Groen Links.

Zijn collega's zagen hem onlangs zitten bij een debat met minister Kok van financiën over het fenomeen "taakstellende onderuitputting' (bezuinigen op geld dat je nog niet hebt uitgegeven). De hogeschool van het overheidsboekhouden leek Willems teveel; demonstratief zette hij een grote zwarte koptelefoon op. Dire Straits wellicht? Mozarts Requiem misschien?

Navraag levert het relaas op van een kafkaiaans avontuur. Willems behoort tot de vele Nederlanders met een gehoorprobleem; hij draagt twee gehoortoestellen. In de oude plenaire zaal hoefde hij slechts een knopje van een van z'n apparaten om te zetten om aansluiting te krijgen op de ringleiding, waardoor hij moeiteloos het debat kon volgen.

Bij de bouwbegeleidingscommissie heeft de Groen Linkser zich sterk gemaakt voor een ringleiding in het nieuwe Kamergebouw. Maar de futuristische hamerslag, waarmee voorzitter Deetman de Kamer heeft ingewijd, heeft hij alleen gezien, niet gehoord. Geen ringleiding. Deze zou niet passen in de high-tech ambiance van 's lands vergaderzaal, waar bewindslieden met hun ambtenaren communiceren via beeldschermpjes.

Er werd gekozen voor een infrarood-systeem, waarbij de gebruiker een ontvanger ter grootte van een kleine walkman draagt, waaraan een koptelefoon wordt gekoppeld. Willems wilde wel zo'n walkman proberen, maar de koffer met de attributen was wekenlang zoek. Tijdens zijn speurtocht ernaar leerde Willems al het Kamerpersoneel persoonlijk kennen. Kort voor het zomerreces werden de spullen gevonden. Na dagenlange experimenten bleek het systeem inderdaad te werken. Met slechts een kleine makke: gehoorgestoorde Kamerleden moeten wel met een grote zwarte koptelefoon op het debat volgen.

Geen Dire Straits voor Willems dus, maar Wim Koks Budget Blues. Deze zomer komt er alsnog een ringleiding, het infrarood-systeem gaat in de motteballen. (CB)

    • Cees Banning