Dela zag winst met 11 pct stijgen

De omzet (premie plus netto beleggingsopbrengsten) van Dela uit Eindhoven, de grootste uitvaartverzekeraar in Nederland, steeg van 206 miljoen naar 216 miljoen gulden.

De winst steeg met 11 procent tot 46,5 miljoen gulden en wordt toegevoegd aan de algemene reserves, zo blijkt uit het jaarverslag. De aanloopverliezen in België namen met 11 procent toe tot 3,8 miljoen en drukten daarmee het resultaat.

De toeneming van het aantal verzekerden was vorig jaar met 29.765 ruim 22 procent hoger dan in 1990, toen er 24.300 verzekerden bijkwamen. Het aantal verzekerden kwam daarmee op ruim 1,75 miljoen. Het verzekerde kapitaal bedroeg eind 1991 ruim 6,5 miljard gulden, een stijging van 4,5 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal door Dela verzorgde uitvaarten steeg met 4 procent tot ruim 14.500.