De Nederlandse parlementariër als vergadertijger

Griffier Willem Hendrik de Beaufort heeft uitgerekend dat de Tweede Kamer niettemin het meest vergaderende parlement ter wereld is: zo'n dertig weken met telkens drie vergaderdagen.

In Frankrijk vergadert het parlement maar vijftien weken met twee vergaderdagen per week. Andere parlementen gaan ook veel langer met zomerreces. De Britse Lagerhuisleden gaan wel iets later weg, maar keren pas in oktober terug, terwijl de Nederlanders 24 augustus al weer present zijn.

De Israelische ambassadeur in Nederland, M.N. Bavli, zei onlangs over Nederland: “Dit is een fantastische democratie. Er is toch geen land in de wereld waar elk voornemen van de regering begint met een brief aan het parlement. Jullie beseffen niet eens hoe uniek dat is.”

Een van de oorzaken van de tijdnood is dat in Nederland de agenda van het parlement wordt bepaald door het parlement zelf. In Groot-Brittannië bij voorbeeld gebeurt dat zelden, doordat daar de regering bepaalt welke onderwerpen naar het parlement gaan en zij er wel voor zorgt dat de onderwerpen waar zij belang bij heeft op tijd zijn afgehandeld. En niemand zal toch beweren dat in Groot-Brittannië geen democratie is. (HS)

    • Cees Banning