Boeren massaal naar Den Bosch

DIESSEN, 29 JUNI. Brabantse boeren zullen morgen als protest tegen het streekplan massaal naar het provinciehuis in Den Bosch gaan. In wat de organisatoren noemen “de grootste boerenmanifestatie in de geschiedenis van Brabant” zullen naar verwachting 2.000 tractoren rijden.

Volgens de organisatoren van de demonstratie wordt het uitoefenen van het boerenbedrijf door het streekplan in de toekomst onmogelijk gemaakt. Men richt zich vooral tegen het CDA, met welke partij de meerderheid van de Brabantse boeren tot voor kort één front vormde. Het CDA wordt verweten dat het onverkort vasthoudt aan het streekplan, waar de boeren naar hun zeggen economische schade door zullen lijden.

De twee belangrijkste kringen van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond, die van Eersel en Eindhoven, hebben het vertrouwen in het CDA opgezegd. De kring Tilburg overweegt hetzelfde te doen. Daarmee keren 6.000 van de in totaal 24.000 NCB-leden zich van de partij af.

In het streekplan legt het provinciaal bestuur, daarin ten volle gesteund door het CDA dat in Brabant nog altijd de grootste politieke partij is, meer nadruk op het milieu dan op het agrarisch bedrijfsleven. Vijfenzestigduizend hectare landbouwgrond zal in natuurgebied worden omgezet. Daarvan valt slechts 35.000 hectare onder de zogenoemde relatienota, waardoor de boeren een financiële tegemoetkoming in de schade krijgen. Voor de andere 30.000 hectare is geen geld.

“Bij ons heersen frustratie, onzekerheid en angst”, aldus vanmorgen op een persconferentie in Diessen actieleider C. Hermans. Hij voorspelde dat als de plannen doorgaan, over tien jaar de helft van alle boeren in met name de Kempen het loodje heeft gelegd. De demonstranten zullen morgen daarom eisen dat natuur en landbouw in het streekplan evenwaardig worden behandeld.

Het bestuur van de NCB heeft het provinciebestuur intussen per brief gevraagd “in duidelijke boerentaal” opheldering te verschaffen over het streekplan. “Wij vinden het onverteerbaar en onverstandig dat die duidelijkheid nog altijd niet is gegeven, omdat de onrust onder de boeren met de dag groeit. Het draagvlak voor uw plannen brokkelt op het platteland steeds verder af. De situatie is kritiek”, aldus de NCB.