Akkoord over startdatum handelsblok Zuid-Amerika

MEXICO-STAD, 29 JUNI. De vier landen die de gemeenschappelijke markt zullen vormen van de Zuidamerikaanse Zuidkegel (Mercosur) hebben zaterdag in het Argentijnse ski-oord Las Lajas overeenstemming bereikt over een tijdpad waarlangs het handelsblok op 1 januari 1995 moet zijn gevormd. In een tien hoofdstukken tellend document hebben de presidenten van Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay tijdstippen en doelen vastgelegd, evenwel zonder aan te geven op welke wijze deze moeten worden bereikt.

Met een gezamenlijke markt willen de vier landen hun economiën aan elkaar binden. Gezamenlijk hebben zij bijna twaalf miljoen vierkante kilometer grondoppervlakte, 200 miljoen inwoners en een bruto produkt van 500 miljard dollar. Argentinië en Brazilië nemen hiervan 96 procent voor hun rekening.

Onder de afspraken die in Las Lajas werden gemaakt zijn beschermende maatregelen tegen dumping-praktijken en tegen gesubsidieerde produkten uit derde landen. Deze maatregelen moeten al in oktober ingaan. Begin 1993 zal een gemeenschappelijk invoertarief voor derde landen gaan gelden.

Voor de tweede helft van volgend jaar zijn onder andere de invoering van een speciaal douane-regime en export-stimulerende maatregelen voorzien. Dan ook zullen speciale belastingvrije zones in werking moeten treden. In december volgend jaar moeten de vier landen een gezamenlijke macro-economische politiek gaan volgen. In het laatste jaar voor de Mercosur een feit moet zijn, zullen nieuwe regimes in werking treden voor onder andere beurzen en verzekeringen.

De vier landen hebben een akkoord gesloten met Bolivia over de aanleg van een bijna 3.500 kilometer lange waterweg die het door land ingesloten Bolivia en Paraguay, alsmede het westen van Brazilië een toegang moet geven tot de Atlantische oceaan. Via Argentijnse en Uruguayaanse havens kunnen volgens het akkoord landbouwprodukten en mineralen uit deze landen worden verscheept.

Over de instelling van een Mercosur werden de vier landen het in maart vorig jaar eens. Het belangrijkste doel is om als een handelsblok te kunnen optreden tegenover onder andere de Europese Gemeenschap en Japan. Van de interne handel lijken vooral de in vergelijking reuze-economiën van Argentinië en Brazilië voordeel te zullen behalen.

De bedoeling is om op den duur samenwerkings- en integratie-overeenkomsten te sluiten met andere, soortgelijke blokken in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. Van deze blokken is het Noordamerikaanse vrijhandelsakkoord tussen de VS, Canada en Mexico het verst gevorderd. Naar verwachting zullen de presidenten van deze landen midden volgende maand het verdrag tekenen.