Wet moet einde maken aan illegale naai-ateliers

DEN HAAG, 27 JUNI. De wet ketenaansprakelijkheid gaat ook gelden voor de loonconfectie. Dit heeft de ministerraad gisteren besloten. Volgens vice-premier Kok wordt daarmee een eind gemaakt aan het grote aantal illegale ateliers die afdracht van de sociale premiers op forse schaal ontduiken.

Op grond van de wet moeten hoofdaannemers de loonbelasting en sociale verzekeringspremies betalen die niet door hun onderaannemers worden afgedragen. Toepassing van de wet in deze branche zal jaarlijks zo'n 27 miljoen gulden aan premies en 13 miljoen gulden aan belastinginkomsten opleveren, aldus het voorstel van staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken).

Volgens schattingen zijn er in Nederland ongeveer 1.000 illegale confectie-ateliers. De totale omzet ligt tussen de 400 tot 600 miljoen gulden per jaar. In de illegale ateliers werken veel vreemdelingen zonder een geldige verblijfsvergunning.

De wet ketenaansprakelijkheid is sinds 1982 van toepassing in de bouw. Volgens Sociale Zaken heeft de ervaring geleerd dat het aansprakelijk stellen van degenen die voordeel hebben van het werken met malafide onderaannemers een effectief middel is om deze praktijken te bestrijden.