Stichting voor gegevens van zaaddonoren

DEN HAAG, 27 JUNI. Het kabinet heeft gisteren ingestemd met een concept-voorstel van minister Hirsch Ballin (justitie) en staatssecretaris Simons (volksgezondheid) voor de regeling voor het langdurig bewaren, het beheer en de inzage in gegevens van donoren bij kunstmatige inseminatie. De ministerraad wil een stichting in het leven roepen die de gegevens van donoren centraal zal beheren.

Het gaat in de eerste plaats om medische gegevens die van belang kunnen zijn voor de gezonde ontwikkeling van het kind en om uiterlijke kenmerken van de donor (kleur haar en ogen, lengte en gewicht). Verder slaat de stichting de persoonsgegevens van de donor op.

Kinderen van twaalf jaar en ouder die weten of denken te weten dat zij zijn verwekt via kunstmatige inseminatie, kunnen de stichting verzoeken om bepaalde gegevens van de donor in te zien. Wanneer het inderdaad om een donorkind gaat, dan krijgt het inzage in de aangegeven uiterlijk kenmerken van de donor en de karakteristieken. Iemand van zestien jaar en ouder kan ook verzoeken om de persoonsgegevens van de donor. Deze worden uitsluitend verstrekt met toestemming van die donor. Als de donor weigert, onvindbaar is of overleden, dan krijgt het kind de gegevens alllen als zwaarwegende belangen dat vereisen. De stichting zal de donorgegevens gedurende tachtig jaar bewaren.