Steun voor aanleg Betuwe-spoorlijn

UTRECHT, 27 JUNI. De stichting Natuur en Milieu en vier regionale milieu-organisaties uit Gelderland en Zuid-Holland gaan akkoord met de aanleg van de omstreden Betuwe-spoorlijn.

De goederenspoorlijn, die Rotterdam met Duitsland moet verbinden, mag er komen, mits aan een aantal harde voorwaarden wordt voldaan, zo stellen zij. De spoorlijn kan een flinke bijdrage leveren aan de uit milieu-oogpunt belangrijke verschuiving van goederenvervoer over de weg naar goederenvervoer per trein. Maar dan moet het beleid gericht zijn op beperking van vervoer in het algemeen en moeten binnenvaart en spoorvervoer bevoorrecht worden boven wegverkeer. De milieu-organisaties vinden verder dat het tracé van de Betuwelijn zo strak mogelijk langs de bestaande A15 door de Betuwe moet worden gelegd. Verbreding van de rijksweg is uit den boze, aldus de vijf organisaties.