Pleidooi voor gaswinning in Waddenzee

De oliemaatschappijen hebben minister Alders dringend gevraagd het moratorium op opsporing en winning van aardgas in de Waddenzee na 1994 niet te verlengen. Onder de Waddenzee zou 30 procent van het gas zitten dat aan de Nederlandse reserves kan worden toegevoegd.