Leeuwarden krijgt drie directies van Waterstaat

LEEUWARDEN, 27 JUNI. Leeuwarden wordt vestigingsplaats van de drie samen te voegen noordelijke directies van Rijkswaterstaat. Dat heeft minister Maij-Weggen gisteren bekend gemaakt.

De uitverkiezing als vestigingsplaats betekent voor het door een hoge werkloosheid geteisterde Leeuwarden een uitbreiding van 200 arbeidsplaatsen. Indien er een andere keuze was gemaakt, zou de stad 125 arbeidsplaatsen zijn kwijtgeraakt.

Voordat de minister haar keus op de Friese hoofdstad liet vallen, heeft zij een analyse laten maken van vier mogelijke standplaatsen voor de drie samen te voegen noordelijke directies: Assen, Drachten, Groningen en Leeuwarden. Bij de beslissing is een evenwichtige spreiding van de rijksdiensten in het Noorden van doorslaggevend belang geweest.

Omdat de PTT en de Rijksdienst voor het Wegverkeer al in de provincie Groningen waren gevestigd, viel nu Leeuwarden de eer te beurt. Met ingang van uiterlijk 1 januari 1994 zal er één regionale Rijkswaterstaatsdirectie Noord bestaan onder verantwoordelijkheid van één hoofd ingenieur-directeur.

De Friese commissaris Wiegel zegt “met grote vreugde” kennis te hebben genomen van het besluit van Maij-Weggen. Het Groninger college van B en W daarentegen noemt de keuze voor de Friese hoofdstad “onbegrijpelijk” en “onaanvaardbaar”. Het besluit gaat volgens B en W voorbij aan de afspraak die met de minister werd gemaakt om stedelijke knooppunten voorrang te geven bij vestiging van rijksdiensten.