Kok rekent op steun CDA voor plan-Simons

DEN HAAG, 27 JUNI. Vice-premier Kok heeft er “alle vertrouwen” in dat de CDA-fractie in de Tweede Kamer in september steun zal geven aan de kabinetsplannen op het gebied van de stelselwijziging in de gezondheidszorg (plan-Simons).

Kok zei dat gisteren na afloop van de ministerraad, waar hij premier Lubbers verving, die in Lissabon de EG-top bijwoonde. Hij reageerde daarmee op het dreigement van Simons, donderdagavond in de Tweede Kamer, af te treden als het CDA in september geen steun verleent aan het kabinetsbeleid.

In de Tweede Kamer maakte CDA-woordvoerder Lansink tijdens een debat over de stelselwijziging en het premie-onderzoek van de Algemene Rekenkamer duidelijk dat de stelselwijziging nog op tal van punten zal moeten worden aangepast, wil het de goedkeuring van de fractie kunnen wegdragen. Een dag voor het debat liet fractieleider Brinkman zich in soortgelijke bewoordingen uit. Brinkman, verrast door het machtswoord van Simons, zei donderdag nadrukkelijk “met deze staatssecretaris verder te willen”.

Kok baseert zijn vertrouwen op vooroverleg over de kabinetsplannen tussen de meest betrokken ministers en de fractieleiders van CDA en PvdA, Brinkman en Wöltgens. Zonder vooroverleg met de fractieleiders was er volgens de vice-premier geen vertrouwen in de toekomst geweest. Uitgedaagd door het CDA liet Simons het achterste van zijn tong zien, hij heeft zijn grens gemarkeerd, aldus Kok. Uit de “directe betrokkenheid” van Simons verklaarde hij waarom de staatssecretaris “zich heeft uitgedrukt zoals hij dat heeft gedaan”.

Kok verbaasde zich erover dat het CDA enkele weken nodig heeft gehad om te concluderen dat de fractie nog geen definitieve mening heeft over de brief van het kabinet over de stelselwijziging. In die brief schrijft het kabinet dat de stelselwijziging zich in een lager tempo zal voltrekken. Doel is nog steeds een basisverzekering tegen ziektekosten, die moet worden bereikt door steeds meer voorzieningen onder te brengen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

De CDA-fractie hamert met name op invoering van een voor alle Nederlanders verplicht eigen risico tegen ziektekosten. In een brief van begin juni wijst het kabinet dat nadrukkelijk af. Kok zei deze opvatting als een van de hoofdlijnen van de brief van het kabinet op te vatten. Kortom, als het CDA vasthoudt aan het verplichte eigen risico en daarmee volgens Kok afstand neemt van de voormannen De Vries en Lubbers, zal Simons zijn conclusies trekken en opstappen.