Geheime macht binnen Fokker

Fokker heeft in de onderhandelingen met Deutsche Aerospace (DASA) nog rekening te houden met een derde partij, de certificaathouders.

Normaal is de macht van certificaathouders vrijwel beperkt tot het wel of niet applaudiseren voor de raad van bestuur op de aandeelhoudersvergadering. Bij Fokker ligt dat anders. De Nederlandse staat, die 34 procent van de aandelen Fokker bezit, wilde de vliegtuigfabrikant interessant houden voor beleggersdoor certificaathouders het recht te geven op een volmacht voor stemrecht. Er zijn in Nederland nog negen beursfondsen - waaronder Unilever en Smit Internationale - waar certificaathouders werkelijke invloed kunnen uitoefenen: ze moeten dan hun certificaten wisselen voor aandelen. Maar aan die omwisseling zijn kosten verbonden. Alleen Fokker-certificaathouders krijgen gratis een volmacht om te stemmen. De certificaathouders moeten de volmacht wel aanvragen en daar zit de kneep. De meeste certificaathouders weten niet (meer) dat ze ooit een stemmogelijkheid hebben gekregen. En wanneer een overeenkomst met DASA controversieel zou zijn, heeft Fokker er geen enkel belang bij om dat aan de grote klok te hangen. Elke certificaathouder, die namelijk geen volmacht aanvraagt, geeft zijn stemrecht weg aan de bevriende Stichting Administratiekantoor Fokker. En wat dat betreft verschilt Fokker niet met andere ondernemingen: van een administratiekantoor valt niets te vrezen.