Gebruik van asbest verboden per 1 juli 1993

DEN HAAG, 27 JUNI. Het gebruik van asbest wordt met ingang van 1 juli volgend jaar verboden. De ministerraad heeft dit gisteren besloten. Vice-premier Kok zei na afloop tevreden te zijn dat dit voorstel van minister De Vries (sociale zaken) is gehonoreerd.

“Het lijkt een routinezaak, maar op basis van de Arbeidsomstandighedenwet wordt nu een punt gezet achter een jarenlange periode waarin men heeft moeten werken met deze gevaarlijke grondstof”, aldus Kok, die minister-president Lubbers als voorzitter van de ministerraad verving. Lubbers is in Lissabon voor de EG-top.

Het verbod op het bewerken, verwerken en in voorraad houden van asbest of asbesthoudende produkten komt mede voort uit de afspraken die zijn gemaakt tussen werkgevers, werknemers en overheid.

Asbest is een van de meest bekende kankerverwekkende stoffen. Blootstelling aan asbest kan onder meer longkanker, asbestose en buik- of longvliesontsteking veroorzaken. De piek van asbestgebruik lag omstreeks 1975. Volgens de voorzichtige schattingen sterven er in Nederland jaarlijks tussen de drie- en zeshonderd mensen door het werken met asbest, aldus het ministerie van sociale zaken. Vorig jaar oktober zei minister De Vries, bij de prersentatie van een door de FNV uitgegeven juridische handleiding voor asbestslachtoffers, dat de komende twintig jaar vermoedelijk tussen de 10.000 en 20.000 mensen zullen overlijden aan de gevolgen van blootstelling aan asbest.

Het slopen en verrichten van onderhoud aan bestaande asbesthoudende constructies zal nog vele jaren noodzakelijk blijven. Daarom zijn deze werkzaamheden van het verbod uitgezonderd. Wel gelden strenge regels om de werknemers en de omgeving zo goed mogelijk tegen de risico's te beschermen.

Het cementverwerkende bedrijf Eternit in Goor (Overijssel) keerde in maart van dit jaar aan drie weduwen van voormalige werknemers vijftienduizend gulden smartegeld per persoon uit. De drie vrouwen begonnen in 1989 een proces tegen de werkgever van hun overleden echtgenoten. Volgens een rapport van de Arbeidsinspectie uit 1990 was het bedrijf in Goor “slordig” omgesprongen met asbest. Er werden opengescheurde zakken asbest aangetroffen, de asbeststof werd niet goed afgezogen en er werd zelfs gegeten op de werkplek. Het was de eerste keer in Nederland dat een bedrijf een schadevergoeding uitkeerde wegens overlijden aan de gevolgen van ingeademde asbest.