"Eurofed naar Bonn, Nederland mag eerste president leveren'

LISSABON, 27 JUNI. Nederland maakt een goede kans op de vestiging van de misdaadbestrijdingsorganisatie Europol, maar komt dan niet langer in aanmerking voor de zetel van het Europese Monetaire Instituut dat in Bonn komt. Dit valt af te leiden uit het vooralsnog mislukte overleg van gisteravond tussen Europese regeringsleiders in Lissabon over de locaties van een aantal EG-instellingen. De Portugese premier Cavaco Silva stelde daar voor de kandidatuur van onder meer Amsterdam, Londen en Frankfurt voor de toekomstige Europese centrale bank af te wijzen ten gunste van Bonn. Nederland zou wel de toekomstige president van de "Eurofed' mogen benoemen.

Het plan om de bank in Bonn te vestigen maakte deel uit van een pakket samenhangende voorstellen waarmee de Europese Raad in zijn geheel akkoord zou moeten gaan. Door tegenstand van onder meer Italië, België en Groot-Brittannië werd het voorstel niet aangenomen. Premier Lubbers zei gisteravond de combinatie Europol in Nederland en Europese bank in Bonn met een Nederlandse voorzitter “niet zo slecht” te vinden als compensatie voor het weigeren van Amsterdam. Volgens Lubbers zou Nederland niet hebben volhard in de kandidatuur van Amsterdam indien alle lidstaten het pakket voorstellen zouden hebben aangenomen. Zo ver is het gisteravond echter niet gekomen. Lubbers merkte op dat bondskanselier Kohl nog geen ja zei tegen Bonn. “Als straks de strijd tussen Frankfurt en Bonn oplaait, dan heb ik er geen bezwaar tegen als het uiteindelijk toch Amsterdam wordt.”

Onder meer de Belgische premier Dehaene verzette zich tegen een ander onderdeel van het voorstel, de definitieve zetel voor het Europese parlement. Het parlement krijgt volgens het Portugese voorstel als officiële zetel Straatsburg toegewezen.

Over de andere onderdelen van het compromisvoorstel spreken diplomatieke bronnen elkaar tegen. Volgens het ene scenario zou het Europese Merkenbureau in Madrid komen, volgens het andere in Luxemburg. Madrid zou het milieu-agentschap worden toegewezen. Voor het milieu-agentschap wordt echter ook nog steeds Kopenhagen genoemd. Over het drugsobservatorium zijn de lidstaten het eens - dat gaat naar Lissabon.