Bedreigd Nederlands (1)

In het artikel "Bedreigd Nederlands' (Zaterdags Bijvoegsel 13 juni j.l.) relativeert Liesbeth Koenen de angst voor de teloorgang van het Nederlands in het "Verenigd Europa'.

Ze toont overtuigend aan dat "al die' buitenlandse woorden de taal eerder verrijken dan verarmen, en dat het Nedelands als moedertaal even onuitroeibaar zal blijken als het Baskisch, het Catalaans of het Armeens.

Er is echter ook een taalpolitiek aspect, dat zij gemakshalve weglaat uit haar betoog. Haar pleidooi voor tweetaligheid kan de teloorgang van het Nederlands wel degelijk bevorderen in gebieden die niet homogeen Nederlandstalig zijn, zoals Brussel. Het voortdurende praktisch gebruik van onze taal in Brussel is essentieel om de officiële status van het Nederlands in deze stad te behouden, ook al vormen we er een taalminderheid van slechts 20%. Het is aan de constante druk van de Vlamingen te danken dat een groot aantal Franstaligen tegenwoordig uitstekend Nederlands spreekt. Als wij te gemakkelijk op Frans of Engels overschakelen, leidt dat inderdaad tot een teloorgang van het Nederlands; niet als moedertaal, maar als vreemde taal.

Uitwisseling tussen talen en culturen is m.i. van levensbelang voor een dynamische samenleving. Het leren van vreemde talen (let op het meervoud) is daarvoor essentieel. Uiteraard zal het Nederlands als vreemde taal wel nooit zo dominant worden als het Engels, Frans of Duits. Maar is dat een reden om bij voorbeeld uitwisselingsstudenten aan Nederlandse universiteiten enkel Engelstalige programma's aan te bieden? Is het niet waarschijnlijk dat een student uit Barcelona juist voor Nedeland kiest omdat hij de taal wil leren? De Europeaan van morgen zal zich immers niet kunnen beperken tot zijn moedertaal en zijn (steenkolen-)Engels. Zijn beheersing van een minder verspreide taal maakt hem juist extra waardevol in het internationale circuit. En als ""ruime middenklasser'' in het heterogene Europa zal het Nederlands voor buitenlanders een aantrekkelijke keuze vormen. Zo kunnen we eindelijk eens iets terug doen voor al die woorden die we uit het buitenland gekregen hebben.

    • Roland Siebelink