Zuidelijke EG-staten klagen over Inter-Railkaart

De Inter-Railkaart, waarmee jongeren tot 26 jaar goedkoop kunnen reizen, staat ter discussie.

Zuidelijke EG-staten eisen een nieuwe verdeelsleutel voor de verdeling van de inkomsten. Zij menen dat verkoop van de kaart strijdig is met EG-regelgeving. De Europese Commissie meent van niet.