Winst Nederlanden van 1870 stijgt 5 pct

De winst van de verzekeringsgroep Nederlanden van 1870 is vorig jaar met 4,9 procent gestegen van 15,7 miljoen in 1990 tot 16,5 miljoen gulden in het afgelopen boekjaar.

De winst voor belasting daalde met 17,7 procent van 29,2 miljoen tot 24,0 miljoen gulden, zo staat vermeld in het jaarverslag over 1991. De omzet groeide met 16 procent tot 505,7 miljoen gulden vooral door een premiestijging van 19,2 procent en een toename van de beleggingsinkomsten met 10,5 procent. Het eigen vermogen steeg met 14,8 procent van 157,4 miljoen tot 180,7 miljoen gulden. De 1870-groep is met ingang van dit lopende jaar gefuseerd met de Eerste Algemene Verzekering Maatschappij en maakt deel uit van Generali, één van de grootste Europese verzekeringsconcerns. De namen van de twee bedrijven zullen daartoe vanaf 1993 worden gewijzigd in Generali verzekeringsgroep.