VS werken aan luchtbrug Sarajevo

NEW YORK/SARAJEVO, 26 JUNI. De Verenigde Staten zijn van plan een luchtbrug te openen om de 300.000 inwoners van de door Servische milities belegerde Bosnische hoofdstad Sarajevo te helpen. Voorwaarde voor zo'n grootscheepse humanitaire operatie is, volgens Westerse diplomaten in Londen, de toestemming van de VN en medewerking van de EG. De Veiligheidsraad zal mogelijk vandaag nog overleg voeren over de kwestie.

Het is nog niet duidelijk of de Amerikaanse plannen inhouden dat eerst met militair geweld het door Servische milities gecontroleerde vliegveld van Sarajevo wordt heropend. Resolutie 758 voorziet in overname van het vliegveld door de VN zodra er een werkbaar bestand is.

De Britse omroep BBC meldde vanochtend een verhoogde activiteit van de in Duitsland gestationeerde Amerikaanse troepen die zich mogelijk zouden voorbereiden op een luchtbrug.

De Britse krant Financial Times meldt vandaag, onder verwijzing naar diplomatieke bronnen, dat de Veiligheidsraad mogelijk al volgende week overleg zal voeren over een internationale militaire interventie in de Bosnische burgeroorlog. De verwachting is dat de EG-regeringsleiders vandaag bij hun topontmoeting in Lissabon principiële steun zullen betuigen aan een militair ingrijpen, mits dat onder auspiciën van de VN gebeurt.

EG-bemiddelaar Lord Carrington heeft de Servische president Milosevic bij een ontmoeting gisteren in Straatsburg tevergeefs gevraagd Bosnië-Herzegovina te erkennen. Milosevic ontkende elke betrokkenheid bij de burgeroorlog en zei dat een oplossing alleen door overleg tussen de drie gemeenschappen in Bosnië - moslims, Kroaten en Serviërs - kan worden gevonden.

Bij de Kroatische president Tudjman protesteerde Carrington tegen de inmenging van Kroatische militairen in Bosnië. De Bosnische minister van buitenlandse zaken, Haris Silajdzic, verklaarde bij zijn vertrek dat in Straatsburg “ronduit gezegd geen enkele vooruitgang” was geboekt. Carrington, die afzonderlijke gesprekken met Milosevic, Tudjman en Silajdzic had gevoerd, was achteraf "teleurgesteld' en herinnerde eraan dat vrede “de wil van de betrokken partijen” veronderstelt.

Pag 4: VN verplaatst deel staf

In de Bosnische hoofdstad Sarajevo zijn gisteravond en vanochtend vroeg volgens het Franse persbureau AFP opnieuw “zeer zware bombardementen” uitgevoerd op de door Servische milities van de buitenwereld afgesloten wijk Dobrinja naast het vliegveld en op de wijk Hrasna waar een verslaggever van Radio Sarajevo honderd doden telde. “Deze nieuwe schendingen van het bestand zijn volstrekt in strijd met wat mij gisteren is verzekerd”, verklaarde de Canadese generaal Lewis MacKenzie, de commandant van de VN-troepen in Sarajevo.

De Serviërs van de SDS-milities, die de Bosnische hoofdstad Sarajevo belegeren, hebben gisteren in een gesprek met de plaatselijke commandant van de Verenigde Naties beloofd op te houden met het schieten op burgerdoelen en een begin te maken met het verwijderen van zware artillerie in de onmiddellijke omgeving van de stad. VN-commandant MacKenzie maakte gisteren op een persconferentie het eenzijdige staakt-het-vuren bekend na een gesprek met de top van de SDS. Een groep bewoners van de omsingelde wijk Dobrinja, die via fax contact met de buitenwereld houdt, verzamelt handtekeningen om MacKenzie daarvoor wegens moord voor een internationale rechtbank te dagen.

In het centrum van Sarajevo werd gisteren opnieuw een pantserwagen van de VN-macht beschoten, dit keer vermoedelijk van Bosnische zijde. De VN zal een deel van de staf die nu in de Servische hoofdstad Belgrado is geconcentreerd, overbrengen naar de Kroatische hoofdstad Zagreb. Het hoofdkwartier van de VN-macht blijft formeel in Sarajevo.

De VN-autoriteiten in de buurt van de Kroatische stad Knin hebben geprotesteerd tegen een Kroatische opmars in de richting van dit Servische centrum binnen Kroatië, waarbij Knin met artilerie is beschoten. (AFP, Reuter)