Stijgende ziektekosten zet resultaat VGZ onder druk

Ziektekostenverzekeraar VGZ deelde vandaag bij monde van hoofddirecteur W.A.M. Wakelkamp tijdens de presentatie van het jaarverslag mee dat in 1991 een netto groepsresultaat werd behaald van 12,3 miljoen gulden.

Dit is ruim 3 miljoen gulden minder dan in 1990. De voornaamste oorzaak zijn de sterk opgelopen ziektekosten, terwijl anderzijds de premies uit concurrentieoverwegingen niet werden verhoogd. Tegenover 478,3 miljoen gulden aan ontvangen premies en bijdragen van particuliere verzekeringen stond 480,4 miljoen gulden aan uitkeringen. Volgens Wakelkamp is inmiddels van meerdere kanten aangetoond dat de stelstelwijziging van de gezondheidszorg (het plan Simons) niet tot verlaging van kosten leidt. Hij voorziet een verdere stijging van de kosten in de gezondsheidszorg en zag dit jaar geen ruimte voor premieverlaging.

De in januari aangekondigde nauwe samenwerking tussen VGZ (1400 medewerkers) en verzekeraar Amev verloopt voorspoedig, zo meldt Wakelkamp.