Plan om de WRR drastisch in te krimpen

DEN HAAG, 26 JUNI. Een ambtelijk plan in het kader van de Grote-Efficiencyoperatie wil het aantal formatieplaatsen bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid terugbrengen van veertig naar acht. Als dat gebeurt, zo melden bronnen binnen de WRR, dan houdt de Raad liever de eer aan zichzelf en scheidt men ermee uit.

In het kader van de grote-efficiencyoperatie hebben ambtenaren van diverse ministeries beschreven hoe het mes kan worden gezet in allerlei adviesorganen. Woensdag buigen de secretarissen-generaal, de topambtenaren van de ministeries, zich over de plannen. Daarna is het kabinet aan de beurt.

Van de WRR, opgericht in 1972, zijn elf wetenschappers lid; hun aantal zou moeten worden teruggebracht tot vier. Zowel binnen de Raad als onder het personeel, dat bestaat uit vijftig personen, heerst grote irritatie. “Eerst hoor je dat je onder het mes van de Grote-Efficiencyoperatie valt, dan hoor je dat je de dans ontspringt en nu zijn we weer de klos”, zegt een betrokkene.

De WRR maakte meermalen faam met controversiële toekomststudies en geruchtmakende analyses, zoals in “Van de stad en de rand” en “Een werkend perspectief”.