Onderzoek actie 100 mariniers kost meer tijd

DEN HAAG, 26 JUNI. Het huishoudelijk onderzoek naar de actie van 100 mariniers tegen drugsverslaafden op het centraal station in Rotterdam, dat de commandant der Zeestrijdkrachten vice-admiraal Buijs heeft gelast, wordt uitgebreid en vergt daarom meer tijd.

Minister Ter Beek van defensie heeft er dinsdagmiddag bij de marineleiding op aan gedrongen snel met een eigen rapport te komen naast het justitiële onderzoek van de Marechaussee. Ook vroeg hij de commandanten indien nodig snel maatregelen te nemen. De commissie zal onderzoeken in hoeverre de “straffe opleiding psychologisch doorwerkt op het gedrag van de mariniers buiten hun militaire activiteiten”, aldus een van de betrokkenen. De opleiding van mariniers is in de loop der jaren weliswaar sterk aangepast aan de nieuwe eisen die mariniers worden gesteld (geweldsbeheersing en vredestaken) maar de commissie vraagt zich af of aspecten van de cursussen en training misschien een mentaliteit opleveren die tot excessen kan leiden buiten de poort.