Meer "abortustoerisme' uit Duitsland verwacht

ROTTERDAM, 26 JUNI. Het "abortustoerisme' vanuit Duitsland zal de komende twee jaar zeker niet afnemen. Verwacht wordt dat het aantal vrouwen uit Zuid-Duitsland dat naar abortusklinieken komt in Maastricht, Arnhem, Zwolle, Eindhoven en Groningen zelfs zal toenemen. Dat stelt de zakelijk directeur van de Bourgogne-kliniek van Stimezo in Maastricht, mevrouw drs. Mik Hamers naar aanleiding van de gisteren door de Duitse Bondsdag aangenomen nieuwe abortuswet.

Abortus blijft strafbaar in Duitsland, ook in de voormalige DDR. Een vrouw die abortus wil laten plegen tijdens de eerste drie maanden van haar zwangerschap - in uitzonderlijke situaties tot de 23e week - kan dat echter wel laten doen zonder juridische gevolgen. In Nederland ligt de limiet op 22 weken. Duitse vrouwen moeten na het van kracht worden van de nieuwe wet eerst een arts of maatschappelijk werker consulteren, die de psycho-sociale nood beoordeelt. Volgens mevrouw Hamers zal het er van afhangen hoe die eis in de praktijk wordt gebracht. Mocht die driedaagse consultatieperiode sterk belastend zijn voor de vrouw, dan zal zij blijven uitwijken naar Nederland, zeker de Zuidduitse vrouwen, die bekend zijn met de Nederlandse situatie maar nog moeten afwachten hoe zich dat in Noord-Duitsland ontwikkelt. Dit geldt temeer omdat de periode van twaalf weken zoveel korter is dan de 22 weken die de Nederlandse wet stelt.

Globaal een kwart van alle vrouwen die in de Maastrichtse kliniek komt is Duits. Dat waren er vorig jaar 650. In Arnhem kwamen vorig jaar 770 Duitse vrouwen, in Zwolle, Eindhoven en Groningen elk 250.

In 1981 werden in ons land nog 44.000 vrouwen geaborteerd. Daarvan waren er 16.000 Nederlands, 20.000 Duits, 6.000 Belgisch en 2.000 kwamen uit andere landen. Vorig jaar lag het totaal op 24.000. Van hen waren 4.300 Duits, 2.700 Belgisch en 160 Spaans. De rest waren Nederlandse vrouwen. De sterke afname over de laatste tien jaar laat zich volgens Hamers verklaren door de legalisering in België en het geliberaliseerde beleid in Noord-Duitsland. Nederland kent het laagste abortuscijfer ter wereld. In Nederland ligt dat voor vrouwen tussen 15 en 44 jaar op vijf op de duizend, in Duitsland op vijftien.