Koopmansbank op winst dank zij Reaal

De winst van de Hollandse Koopmansbank in Amsterdam (onderdeel van de Reaal Groep samen met Centrale Volksbank en Algemene Spaarbank Nederland) heeft vorig jaar 1,3 miljoen bedragen tegen 1,4 miljoen gulden in 1990.

Dit positieve resultaat was mogelijk omdat aandeelhouder Reaal de HKB met zeven miljoen gulden kapitaalsteun te hulp schoot, waardoor het saldo van ontvangen en betaalde rente positief kon blijven. Het balanstotaal bedroeg eind 1991 1173 miljoen tegen 1312 miljoen gulden een jaar eerder.