Het door musea en (andere) culturele of ...

Het door musea en (andere) culturele of historische instellingen vragen van een hogere toegangsprijs aan buitenlandse studenten dan aan de eigen nationale studenten is in strijd met de artikelen 7 en 59 van het EEG-Verdrag voor zover die buitenlandse studenten onderdanen zijn van een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen en ten minste aanspraak kunnen maken op de status van toerist.

P.J. Wattel, Universiteit van Amsterdam

Het aanzienlijke voordeel van het statiegeldsysteem boven milieu-educatie en milieuheffingen ligt hierin dat het retourneren van gebruikte produkten en de ontwikkeling van recycling-technologie door respectievelijk de consument en de producent worden ervaren als eigen belang in plaats van als een moraal of een opgelegde maatregel.

Fenna Poletiek, Universiteit van Amsterdam

Televisieprogramma's waarin een doventolk de gesproken taal weergeeft in een gebarentaal of een gebarensysteem zouden zo opgenomen moeten worden dat dove kijkers de tolk voortdurend kunnen zien.

Jane Coerts, Universiteit van Amsterdam