Extra geld voor schade aardbeving

DEN HAAG, 26 JUNI. Minister Dales van binnenlandse zaken wil alsnog bekijken of het rijk extra geld kan geven voor het herstel van de schade die is ontstaan aan cultureel erfgoed door de aardbeving op 13 april in Limburg.

De minister toonde zich bereid tegemoet te komen aan de wens van de Tweede Kamer een “substantiële inspanning” te leveren naast de 7,5 miljoen gulden die de overheid al beschikbaar heeft gesteld voor herstel van monumenten, kerken en dergelijke. Dat hoeft overigens pas zodra de precieze omvang van de schade aan cultureel erfgoed in kaart is gebracht. De totale schade aan cultureel erfgoed in Limburg bedraagt volgens de laatste schattingen om en nabij de 32 miljoen gulden.