Econoom British Petroleum: Oliereserves in 1992 opnieuw op lager niveau;

LONDEN, 26 JUNI. De oliereserves in de wereld zijn vorig jaar voor het tweede jaar achtereen kleiner geworden. Van de olie die in 1992 werd geproduceerd werd slechts 65 procent vervangen door nieuw ontdekte olievelden.

Dit heeft Peter Davies, econoom bij het Britse olieconcern British Petroleum (BP gisteren gezegd bij de presentatie van de jaarlijkse statistieken van BP over de olie-industrie. Bij de huidig stand van zaken is de wereldolievoorraad genoeg voor een verbruik gedurende 43,5 jaar. Davies verklaarde dat daarover geen bezorgdheid hoeft te bestaan, maar wel over de verdeling van de oliereserves over de wereld en over de vraag of er in de tweede helft van de jaren negentig voldoende wordt geïnvesteerd in produktiecapaciteit.

Twee derden van de wereldoliereserves ligt in het Midden-Oosten. De 24 landen van de Oeso (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) hebben nog geen zes procent van die reserves, maar consumeren wel 56 procent van alle olie die wordt geproduceerd.

BP meent dat er tot aan het eind van de jaren negentig jaarlijks dertig miljard dollar moet worden geïnvesteerd in de uitbreiding van de produktiecapaciteit teneinde aan de vraag naar olie te kunnen blijven voldoen. Het vermogen van de olie-industrie om dergelijke bedragen op te brengen hangt af van de olieprijzen, maar ook van politieke en technologische factoren.

Volgens directeur Russell Seal van BP hebben landen met grote oliereserves zoals Rusland, Vietnam en Jemen, het geld en de kennis niet om die reserves te ontginnen. Ondernemingen die daarbij kunnen helpen worden daarvan om verschillende redenen weerhouden, aldus Sear, die overheidssteun voor de ontginning van energie een goede zaak acht.