Congres beëindigt spoorstaking VS

NEW YORK, 26 JUNI. Het Amerikaanse Congres heeft door het in recordtempo ontwerpen en aannemen van een anti-stakingswet werkgevers en werknemers van spoorwegmaatschappijen na een tweedaagse stopzetting van het treinverkeer weer aan het werk gedwongen.

Het aannemen van het ad-hoc-wetje brengt verplichte overheidsbemiddeling in het arbeidsconflict met zich mee, een afkoelperiode van achtendertig dagen en hervatting van de werkzaamheden. Jeff Dodd, onderhandelaar namens de vakbonden, vindt de ingreep buiten alle perken gaan. De maatregel ontneemt werknemers in feite het recht op staken.

De vakbond International Association of Machinists and Aerospace Workers, waarbij 7.800 werknemers bij veertig spoorwegmaatschappijen zijn aangesloten, riep woensdag omstreeks het middaguur een staking uit bij één bedrijf, CSX Corporation, ter ondersteuning van de eis om hoger salaris voor machinisten. Andere vrachtvervoerders zetten het werk stil met het argument dat alle lijnen en diensten zodanig in elkaar grijpen dat ze in het belang van hun cliënten beter geheel kunnen stoppen dan hun verplichtingen niet na te komen. CSX, in grootte de derde spoorwegmaatschappij in de VS, heeft voornamelijk lijnen in het zuidoosten en middenwesten van het land met een totale lengte van ongeveer vijftigduizend kilometer.

Omdat het passagiersvervoer in een groot deel van het land gebruik maakt van vrachtspoorlijnen werd dat ook getroffen. De passagiersvervoermaatschappijen Amtrak en Conrail opereerden nog op eigen lijnen op respectievelijk de trajecten New York-New Jersey en het drukke traject Boston-Washington D.C. Alle diensten richting Chicago en naar het noorden van de staat New York, waren uitgevallen. De bond van Amtrak- en Conrailwerknemers, de Brotherhood of Maintenance of Way Employees, zou pas afgelopen nacht beslissen of alle treinen komen stil te liggen maar is dus van hogerhand gedwongen weer normaal te opereren.

De bonden en enkele politici beschuldigen de maatschappijen ervan dat ze hun bedrijven hebben stilgezet om het overheidsingrijpen af te dwingen. Het afkondigen van een anti-stakingsmaatregel zou op termijn altijd ongunstiger zijn voor de werknemers dan het resultaat van onderhandelingen of stakingen.

De maatregel is een nieuwe slag voor de vakbonden. Stakingen in andere industrietakken zijn in het verleden mislukt doordat werkgevers vervangers voor de stakenden in dienst namen, zonder dat de gedupeerde werknemers enige aanspraak konden maken op hun arbeidsplaats. Het aannemen en van kracht worden van een anti-stakingswet binnen het tijdsbestek van één dag holt het stakingsrecht in de VS nog verder uit.