Chipshol ziet resultaat stijgen

Het beleggingsresultaat van de maatschappij die bouwterrein ontwikkelt in de omgeving van Schiphol, Chipshol Forward, is vorig jaar gestegen van 22 miljoen gulden tot 24 miljoen gulden.

Het directe beleggingsresultaat was 2,18 gulden miljoen negatief tegenover bijna 3,8 miljoen positief in 1990. Het indirecte resultaat - waardestijging van de grond - maakte het verlies goed. De maatschappij beschikt over 575 hectare grond rond de luchthaven Schiphol. In het jaarverslag wordt in 1992 "aanzienlijk beleggingsresultaat verwacht'.

Chipshol ontwikkelt momenteel twee bedrijfsparken. Bij Schiphol Zuid-Oost verrijst het bedrijvenpark Chipshol Park van 40 hectare en bij Badhoevedorp het even grote bedrijvenpark Chipshol SADC. In Chipshol Park is in juni 1991 gestart met de bouw van het omvangrijke kantoren- en computercentrum van de KLM.

In maart heeft Chipshol buiten de effectenbeurs om een emissie van 50 miljoen gulden aangekondigd. Secretaris van de raad van bestuur, drs P.J. Poot verwacht dat de emissie in augustus-september geplaatst zal zijn. De familie Poot is de belangrijkste aandeelhouder van de groep. Daarnaast nemen in het bedrijf deel vermogende particulieren, kleine pensioenfondsen en betrokkenen bij de projecten zoals bouwer BAM.