Accountant van Medico in opspraak

ROTTERDAM, 26 JUNI. De curatoren van de failliete medicijngroothandel Medicopharma menen dat accountantskantoor Coopers & Lybrand in de jaarverslaggeving een te gunstige voorstelling van zaken heeft gegeven waardoor banken en commissarissen te laat op de hoogte waren van de verliezen. Zij overwegen nu de accountant en ook de directie aansprakelijk te stellen. Dit bleek gisteren op een zogenoemde informatieve aandeelhoudersvergadering.

Coopers & Lybrand onthield zich van vanochtend van commentaar. Medicopharma-curator, mr.R.J. graaf Schimmelpenninck, baseert zijn klacht over de jaarrekening van Coopers & Lybrand op een onderzoek van de concurrent van Coopers & Lybrand, KPMG. KPMG heeft kritiek op de manier waarop Coopers de jaarrekening van 1990 heeft behandeld. Over vorig jaar heeft Coopers geen jaarrekening meer getekend.

Volgens Schimmelpenninck is het verlies van Medicopharma vorig jaar uitgekomen op 203 miljoen gulden. Ook in 1992 zal er nog een verlies ontstaan, waardoor er een negatief eigen vermogen zal ontstaan van naar schatting 100 miljoen gulden. Aandeelhouders, obligatiehouders en de verstrekkers van 40 miljoen gulden aan achtergestelde leningen hoeven daarom volgens de curatoren nergens meer op te rekenen. De curatoren veegden daarmee de vloer aan met de speculatieve handel in Medicopharma op het strafbankje van de Amsterdamse effectenbeurs.

Beleggers gokken op het fiscaal compensabele verlies dat bij Medicopharma is ontstaan en dat nog van waarde kan zijn voor iemand die het straks lege bedrijf zou willen overnemen. Volgens curator Schimmelpenninck moet achter de mogelijkheid om deze verliezen te benutten een vraagteken worden gezet. Ook bij faillissementen in het verleden (Nederhorst en Bredero) is dit niet gelukt en zelfs bij een surséance als bij Breevast is de directie er tot op heden niet in geslaagd iets te doen met de fiscaal compensabele verliezen.

De concurrente crediteuren die 75 miljoen gulden bij Medicopharma hebben uitstaan kunnen nog rekenen op een betaling van 20 procent van hun geld, in de voorlopige berekening van de curatoren.

Schimmelpenninck gaf vooruitlopend op een latere eindrapportage aan dat Medicopharma ten onder is gegaan omdat het bedrijf met te weinig eigen vermogen en een te wankele financiering bedrijven kocht in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.