Vijf Gelderse waterleidingbedrijven moeten fuseren

Het Gelders provinciebestuur zal de vijf waterleidingbedrijven in Gelderland dwingen te fuseren.

Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland willen één groot waterleidingbedrijf voor heel Gelderland. Pogingen om een vrijwillige concentratie tot stand te brengen liepen de laatste jaren steeds vast. Het provinciebestuur zal nu zijn wettelijke bevoegdheden op grond van de Waterleidingwet gebruiken om een fusie af te dwingen omdat het de vorming van één bedrijf noodzakelijk vindt om problemen als verdroging van de bodem, verontreiniging van het (schaarse) grondwater en de noodzaak van vergaande besparing op het watergebruik aan te kunnen pakken. Beter verantwoord hygiënisch beheer, prijsegalisatie en grotere expertise op technisch en financieel gebied zijn de voordelen van één groot nieuw provinciaal waterleidingbedrijf, zo stellen GS.

De vijf waterleidingbedrijven in Gelderland variëren sterk in grootte. Het kleinste heeft 63.000 aansluitingen, het grootste 259.000. GS willen dat de vijf samen een totaal nieuw bedrijf stichten of dat zij alle vijf opgaan in de nu al bestaande nv Waterleiding Maatschappij Gelderland, de grootste van de vijf.

GS liet voorts weten haar pogingen te staken om te komen tot een grootschalige fusie van alle nutsbedrijven in Gelderland (gas, electriciteit en water) omdat dat plan op teveel weerstand bij de bedrijven stuitte.