The Jerusalem Post

Rabin zou in staat moeten zijn betrekkelijk snel een regering te vormen.

Een van de onaantrekkelijkste kanten van het Israelische verkiezingsstelsel is dat het de vorming van coalities tot een eindeloos proces maakt. Maar gezien de omvang van de overwinning zal ten minste één van de religieuze partijen, en misschien zelfs de rechtse Tsomet, zich willen aansluiten bij een regering van de Arbeidspartij en de Meretz-partij, onder leiding van Rabin.

...In het huidige regeringssysteem is de premier maar weinig meer dan de eerste onder gelijken, en als Shimon Peres of een politicus met een vergelijkbare instelling benoemd wordt op Buitenlandse Zaken, kan de toon van de regering aanzienlijk gematigder zijn dan Rabin zou wensen. Het is te hopen dat Rabin de macht die hij aan zijn overwinning ontleent zal aanwenden bij de vaststelling van het beleid en de sleutelposities in zijn kabinet.

Uit The Jerusalem Post van gisteren.