Stoere verhalen

Het artikel over de studiedag "voorkomen seksueel geweld van jongens' (NRC Handelsbald, 11 juni) vraagt om nuancering. Veel meer dan traditionele opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid speelt sociale controle een rol bij seksueel geweld. Dat gebrek aan inlevingsvermogen in de gevoelens van het slachtoffer een belangrijke factor is bij seksueel geweld, is hoogst discutabel.

En gelukkig maar, want het ontwikkelen van inlevingsvermogen in anderen vindt voor het overgrote deel plaats voor de puberteit. Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat praten met de dader over zijn delict achterwege moet blijven. Misschien is juist het benoemen van seksueel geweld als "ziek', "afwijkend' en "abnormaal' wel heel preventief.

Rolbevestigend gedrag van groepsleiders heeft geen aantoonbare relatie met seksueel geweld van pupillen. Er is op zichzelf niets tegen de behoefte van jongens om stoer te willen zijn. Voor hulpverleners is het dus zaak te zoeken naar situaties en methoden om de jongens te leren hun stoere "image' te koppelen aan andere zaken dan seks, of aan seks zonder geweld.

Gewelddadige porno hoort niet thuis in een pedagogische situatie. In een internaat behoort dan ook gewelddadige porno verboden te zijn. Ouderwetse "mannelijke' waarden als zelfbeheersing, sportiviteit, ridderlijkheid, beschermen van het zwakke en dergelijke zouden uitgangspunt moeten zijn voor preventie van seksueel geweld. Voor groepsleiders is het zaak aansluiting te vinden bij de machocultuur en daarbinnen seksueel geweld te isoleren en te stigmatiseren.

    • Krijn Vermaas