Sterke daling van afgekeurd overheidspersoneel

HEERLEN, 25 JUNI. Het aantal arbeidsongeschikten onder het overheidspersoneel is de eerste zes maanden van dit jaar met 14,3 procent gezakt ten opzichte van vorig jaar. In totaal werden bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (dat voor het overheidspersoneel de aanvragen beoordeelt) 700 keuringsaanvragen minder ingediend. Handhaving van het huidige niveau zou volgens het ABP over tien jaar tot een structurele besparing van 500 miljoen gulden per jaar kunnen leiden.

Uit de cijfers leidt het ABP af dat steeds minder ambtenaren volledig worden afgekeurd. Het aantal mensen dat gedeeltelijk weer aan het werk kan, is relatief toegenomen. Het ABP schrijft het resultaat toe aan meer preventie en voorlichting. Wel houdt het ABP enige slagen om de arm. Vergrijzing, het eventueel afschaffen van de Vut en reorganisaties kunnen ziekteverzuim en instroom in de WAO vergroten.