SGP

“Het GPV is de enige partij die nooit aan de collectieve slaapwandeling heeft deelgenomen en altijd zeer besliste reserves ten aanzien van Europa heeft gehad”, aldus J.L. Heldring (NRC Handelsblad van 23 juni).

Zelfs een gerenommeerd commentator als Heldring kan een historische misstap begaan; wij willen hem graag uit de droom helpen.

De enige partij die niet heeft meegedaan aan een veertig jaar lange collectieve slaapwandeling is de SGP, die in 1958 onder meer op grond van de vrees dat kleine lidstaten door de grote zouden worden overvleugeld, tegen het EEG-verdrag heeft gestemd. Een houding die consequent is doorgetrokken. Economische samenwerking is prima, maar zo min mogelijk politieke samenwerking waarbij nationale bevoegdheden worden overgedragen naar Brussel.

In de loop van de tijd hebben GPV en RPF zich bij dit standpunt aangesloten. En tot ons genoegen zien wij hoe langzaam maar zeker de andere partijen wakker worden en hoe federale droombeelden verdwijnen.

    • Drs. J.J. Verboom
    • Medewerker Tweede-Kamerfractie Sgp